twitter

Que fa la gent durant el dia, segons twitter

  • Posted on: 2 October 2011
  • By: dani
work timeu
trabajo timeu

Aquest projecte em resulta fascinant, http://timeu.se/

Es tracta d'un projecte universitari de Scott Golder (Cornell University)

La idea és ben simple, a partir d'un enorme "set" de dades provinent de twitter es normalitzen segons el desfasament horari, de manera que les "8 del matí" son les "8 del matí" a qualsevol lloc del món. Llavors es tracta de visualitzar la freqüència d'aparició de determinades paraules segons l'hora del dia i el dia de la setmana.