aigua

Aprofitament de l'aigua de pluja de les teulades per regar

  • Posted on: 28 January 2012
  • By: dani
Botiga "la pluja" de Badalona

Oi que sembla de sentit comú?

A totes les poblacions l'aigua cau sobre les teulades i ,normalment, aquesta aigua es perd.

No cal gaires complicats càlculs matemàtics per saber de quanta aigua estem parlant.

Imaginem una teulada normaleta de 100m2. Tota la pluja que cau en un any es perd, per les clavagueres si estem parlant d'una ciutat.