Reflectants per la seguretat dels vianants (criatures i grans)

  • Posted on: 8 June 2014
  • By: dani

L' Associació Petits Trols em fa arribar aquest informe sobre la seguretat dels més menuts que també és util pels més grans

Si voleu contactar amb ells les seves dades són

 
I podeu comprar els seus reflectants a la seva botiga
 

Informe per la SEGURETAT DELS NOSTRES FILLS I FILLES

Segons dades de la Comissió Europea, dos terços dels accidents mortals de trànsit a Europa passen a les ciutats i el 48% de les víctimes son vianants i ciclistes.

Com podem reduir els riscos:

ICE 30km/h “Per uns carrers habitables”

Iniciativa Ciutadana Europea per demanar a la Comissió Europea que legisli sobre reduir la velocitat dins de pobles i ciutats passant de 50km/h a 30km/h. D’aquesta manera, la distància de frenada passa de 53 a 36 metres i  les possibilitats de morir en un atropellament passen d’un 45% a un 5%.

Necessitaven 1 milió de firmes entre set estats membres de l’UE.Es van recollir a aquesta adreça: http://es.30kmh.eu/ 

Fent-nos veure quan és fosc amb reflectors homologats CE15536

El reflector és un petit element de seguretat atractiu pels nens i que aporta tranquil·litat als pares /mares per la seva gran utilitat.

Quan és fosc els vianants i ciclistes que no duen reflectors no són visibles fins a 20-30 metres si vesteixen roba fosca i fins a 60 metres si porten roba clara.

En canvi, un reflector certificat CE és visible a més de 125 metres de distància donant més temps al conductor per a reaccionar correctament.

Protegint les zones de joc infantil separant-les del trànsit rodat.

Ens preocupa molt el benestar dels nostres fills i filles i és per això que insistim en que cal millorar els parcs infantils de la nostra població.

El joc és una activitat vital per a l’infant. Jugar és imprescindible per al seu bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual. És amb el joc que el nen s’expressa, es comunica i va descobrint tot allò que l’envolta mentre interactua amb el seu entorn. Cal, doncs, que els infants disposin de les instal·lacions necessàries per a poder jugar a l’espai públic.

Cal que siguin àrees de joc infantil accessibles i integradores, a l’abast de tots els nens i nenes amb independència de les seves capacitats.

En els darrers anys, diferents instàncies europees han estudiat i regulat la configuració dels espais de joc infantil i la seva seguretat, amb l’objectiu de garantir el dret al joc i d’evitar, en la mesura que sigui possible, els accidents i altres eventualitats que puguin posar en perill la integritat dels infants.

S’aconsella tenir en compte la norma  UNE-EN 1176  sobre condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc i la UNE-EN 1177 sobre condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que els suporten.

D’aquestes normes en destaquem alguns punts:

  • Les àrees infantils i els serveis complementaris han d’estar a més de 30 metres del trànsit rodat i el seu perímetre ha d’estar envoltat per una tanca per a la millor protecció dels infants i (per a que la zona quedi protegida dels riscos de l’exterior).
  • Les àrees de joc es mantindran en perfectes condicions de neteja i s’impedirà l’entrada d’animals mitjançant sistemes eficaços.
  • Hi ha d’haver un servei d’inspecció periòdica que garanteixi l’adequada conservació i higiene dels parcs infantils.
  • El terra (és la causa la major part dels accidents en parcs infantils) ha de ser de materials tous adients per esmorteir cops i caigudes. En cas de ser de sorra, s’ha de reomplir i airejar periòdicament.
  • Els elements dels jocs han de ser de materials no metàl·lics, que no siguin tòxics ni conductors de l’electricitat. Han de ser tractats i mantinguts per tal de que amb l’ús no deixin anar estelles o altres restes que puguin fer mal als petits.

 

Associació Petits Trols espai i infants
Més informació: http://petitstrols.com/ ; petitstrols@gmail.com
Twitter: @petitstrols #civismebanyoles

 

Nen amb reflectants